Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Το Nosema ceranae μια πραγματική και αναδυόμενη απειλή για τους άγριους επικονιαστές!!!


image

Υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τις απειλές που αντιμετωπίζουν πολλοί πληθυσμοί επικονιαστών. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες απειλές για τη βιοποικιλότητα των επικονιαστών είναι οι αναδυόμενοι νόσοι όπως το παράσιτο Nosema ceranae. Το N. ceranae, προερχόμενο από την Ασιατική μέλισσα, παρασιτεί τα σχετικά πρόσφατα χρόνια και την Ευρωπαϊκή μέλισσα Apis mellifera και εξαπλώνεται ταχύτατα σε όλο τον κόσμο συμβάλλοντας σε δραματικές απώλειες μελισσιών. Οι βομβίνοι που είναι οικολογικά και οικονομικά σημαντικοί επικονιαστές είναι πιθανό να εκτεθούν στην N. ceranae κατά τις επισκέψεις τους σε κοινά με τις μέλισσες λουλούδια. Ένα περαιτέρω διαγονιδιακά άλμα του Ν. ceranae να μολύνει και τους βομβίνους θα ήταν δυνητικά σοβαρό, αν και η ικανότητά του παράσιτου να το επιτύχει είναι άγνωστο.

Στο υπό έκδοση τεύχος του Journal of Invertebrate Pathology, Volume 114, Issue 2, (October 2013,  σελίδες 114–119) δημοσιεύετε μια πολύ ενδιαφέρουσα διερευνητική εργασία των Peter Graystock, Kathryn Yates, Ben Darvill, Dave Goulson και William O.H. Hughes. Οι αρθρογράφοι διερευνήσανε την επικράτηση του N. ceranae σε φυσικούς πληθυσμούς βομβίνων ​​στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον προσδιορισμό της μολυσματικότητας του παρασίτου υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

Μελετήσανε από διάφορες περιοχές της χώρας τους επτά είδη βομβίνων και βρήκανε το N. ceranae και στα επτά είδη, με πολλές μέλισσες να έχουν σπόρια από το παράσιτο στα έντερά τους. Όταν ταΐστηκαν οι βομβίνοι υπό ελεγχόμενες συνθήκες με σπόρια N. ceranae, επιβεβαιώθηκε ότι το παράσιτο μπορεί να τους μολύνει. Λοιμώξεις που εξαπλώθηκαν από το έντερο και σε άλλους ιστούς του εντόμου, μείωσαν την επιβίωση των βομβίνων κατά 48% με υπο-θανατηφόρες επιπτώσεις στη συμπεριφορά τους.

Συμπεράνουμε ότι το παράσιτο N. ceranae αντιπροσωπεύει μια πραγματική και αναδυόμενη απειλή για τους άγριους επικονιαστές, με τη δυνατότητα να έχει καταστροφικές συνέπειες για τους ήδη ευάλωτους πληθυσμούς τους.


Δεν υπάρχουν σχόλια: