Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

30 χρόνια Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος


Φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια δραστηριότητα η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος (Ε.Ε.Ε.) (έτος ίδρυσης το 1979).Σκοπός της Ε.Ε.Ε. είναι η προαγωγή της Επιστήμης της Εντομολογίας. Ειδικότερα η Ε.E.E. ενδιαφέρεται και φροντίζει για την ανάπτυξη της εντομολογίας στην Ελλάδα, την διεύρυνση και διάδοση των γνώσεων που αναφέρονται στην ύπαρξη, διασπορά, οικολογία, φυσιολογία, ηθολογία και γενικά στην ζωή εντόμων και ακάρεων και λοιπών αρθροπόδων και κυρίως αυτών που είναι βλαβερά στα φυτά, τα ζώα, τα γεωργικά προϊόντα και τους ανθρώπους. Επίσης ενδιαφέρεται για την μελέτη των ωφελίμων και παραγωγικών εντόμων, των εχθρών και ασθενειών αυτών, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος από την μη ορθολογική χρήση κάθε φύσεως μέσων, εντομοκτόνων και άλλων χημικών ουσιών.

Η Ε.Ε.Ε. έχει διοργανώσει έως τώρα 12 πετυχημένα
Πανελλήνια Συνέδρια και αρκετές ημερίδες. Από το 1983 εκδίδει έγκυρο επιστημονικό περιοδικό στην αγγλική γλώσσα (με ελληνική περίληψη) το γνωστό Entomologia Hellenicα. Αξιόλογη είναι και η νέα ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε. όπου μεταξύ των άλλων υπάρχουν όλα τα τεύχη του Entomologia Hellenicα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: