Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

Πληροφορίες για Βομβίνους. ΙΙ. Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία - Άρθρα & Πτυχιακές


Εισαγωγή

Από το 1995 που ασχολούμαι συστηματικά με τους βομβίνους, έχω καταφέρει να συγκεντρώσω ένα σημαντικό πλήθος από βιβλιογραφικές πηγές που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα μου. Ιδιαίτερο τμήμα από την βιβλιογραφία αυτή έχει να κάνει με τους βομβίνους στην χώρα μας και νομίζω ότι έχω πλέον στην βιβλιοθήκη μου σχεδόν όλα όσα έχουν δημοσιευθεί. Θεωρώ σκόπιμο να αναρτήσω στο blog μια κατάσταση με την γνωστή σε εμένα Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία σχετικά με τους βομβίνους, εκπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο και έναν από τους βασικούς σκοπούς ύπαρξης αυτού του bog.

Η μεθοδολογία παρουσίασης βιβλιογραφικών πηγών

Η βιβλιογραφία που είναι αναρτημένη παρακάτω είναι η γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα και μπορεί να αναφερθεί ως βιβλιογραφική πηγή. Η μορφή της κατάστασης είναι όπως ορίζεται η παρουσίαση της βιβλιογραφίας σε δημοσιευμένες εργασίες (δηλαδή κατά αλφαβητική σειρά, ο συγγραφέας, το έτος δημοσίευσης, ο τίτλος του άρθρου, το όνομα του περιοδικού, ο τόμος και οι σελίδες αυτού). Θέλω να τονίσω ότι δεν μπορεί να θεωρείται πλήρες η κατάσταση της βιβλιογραφίας και εάν κάποιος γνωρίζει για δημοσιεύσεις που δεν αναφέρονται παρακαλώ πολύ να με ενημερώσει ώστε να διατηρείται ενήμερη η κατάσταση. Στη κατάσταση αναγράφονται δημοσιευμένα άρθρα σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων καθώς και πτυχιακές εργασίες σε Α.Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. της χώρας μας. Ειδικά για τις πτυχιακές θα παρακαλούσα όσοι γνωρίζεται για σχετικές πτυχιακές να με ενημερώσετε γιατί είναι δύσκολο να τις γνωρίζω.
 

Ενημερώσεις:


*Προστέθηκαν στις 09.02.2015Δημοσιευμένα άρθρα

Αναγνωστόπουλος, Ι.Θ. 1996. Οι βομβίνοι της Ελλάδας, συμπεράσματα από τον πρώτο χρόνο βιογεωγραφικής έρευνας. Μελισσοκομική Επιθεώρηση 10(3):122-123, Η Νέα Οικολογία 138:55, Γεωργία-Κτηνοτροφία 1996(3):28, Η Φύση 73:8-9, Γεωτεχνική Ενημέρωση 92:34-35. (
Apicultural Abstracts 1147/98)

Αναγνωστόπουλος, Ι.Θ. 1997. Οι βομβίνοι πειρατές των... κυψελών. Μελισσοκομική Επιθεώρηση 11(3):141-142. (Apicultural Abstracts 1146/98).

Αναγνωστόπουλος, Ι.Θ. 1997. Κατάλογος με τα είδη βομβίνων για τον Ελλαδικό χώρο. Μελισσοκομική Επιθεώρηση 11(11):517-518.

Αναγνωστόπουλος, Ι.Θ. 1999. Καταγραφή βομβίνων (Hymenortera, Apidae) στον Ελλαδικό χώρο: πρώτη κατάσταση των ειδών. Πρακτικά 7ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καβάλα 21-24/10/1997. Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, σελίδες 117-124.

Ανώνυμο. 1995. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μελισσοκομική Επιθεώρηση 9(7-8):256.


Δήμου, Μ., Ταραζά, Σ. και Α. Θρασυβούλου. 2005. Παρατηρήσεις στη συμπεριφορά των βομβίνων σε θερμοκήπιο. Αγροτική Έρευνα 28(2):19-24.

Θρασυβούλου, Α. 1997. Εκτροφή βομβίνων μια δυναμική απασχόληση. Μελισσοκομική Επιθεώρηση 11(1):29-34.

Καραχάλιος, Σ. 1999. Εκτροφή βομβίνων στην Κρήτη. Μελισσοκομική Επιθεώρηση 13(9):368-371.

Χαραντώνης, Δ. 2006. Οι βομβίνοι στη δενδροκομία. Γεωργία-Κτηνοτροφία 2006(2):51-57.

Χατζήνα, Φ. 1997. Περί… εκτροφής βομβίνων ο λόγος. Μελισσοκομική Επιθεώρηση 11(5):247-248.


Διατριβές και Πτυχιακές Εργασίες

Αναγνωστόπουλος, Ι.Θ. 1996. Η συστηματική κατάταξη ορισμένων θηλυκών βομβίνων (Hymenoptera: Apidae) του γένους Bombus Latreille. Πτυχιακή Διατριβή για ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.. Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φλώρινα, 57 σελίδες.

Δήμου, Μ. και Σ. Ταραζά. 1999. Επικονίαση φράουλας και συμπεριφορά βομβίνων στο θερμοκήπιο. Πτυχιακή Διατριβή Τμήμα Γεωπονίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη.

Κολινδρούμης, Ν. και Ν. Ουζούνης. 1995. Προσπάθεια εκτροφής βομβίνων υπό τεχνητές συνθήκες στην Ελλάδα. Πτυχιακή Διατριβή Τμήμα Γεωπονίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 41 σελίδες.

* Νικολαΐδη Β. 2010. Μελέτη της συμπεριφοράς των επικονιαστών Βombus terrestris σε καλλιέργεια τομάτας. Πτυχιακή Εργασία. Σ.Τε.Γ., Τμ. Φυτικής Παρ., Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Ηράκλειο, 44 σελίδες.

Ντάσιου, Ε. 2006. Έρευνα των βομβίνων στο νομό Φθιώτιδας. Πτυχιακή Εργασία. Σ.Τε.Γ., Τμ. Ζωικής Παρ., Α.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 50 σελίδες.

* Πολίτου Κ. και Χ. Καραγιωργάκη. 2010. Ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας για την μελέτη της συμπεριφοράς των επικονιαστών Bombus terrestris. Πτυχιακή Εργασία. Σ.Τε.Γ., Τμ. Φυτικής Παρ., Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Ηράκλειο.

πρόσφατη αναθεώρηση:
09.02.2015
_________________________________
Σημείωση Βομβίνοι gr

Η αναφορά στην παρούσα ανάρτηση γίνεται ως εξής:

lingistis. 2010. Πληροφορίες για Βομβίνους. ΙΙ. Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία - Άρθρα & Πτυχιακές. Βομβίνοι gr (21.02.2010) http://bumblebeegr.blogspot.com/2010/02/blog-post.html

Copyright Βομβίνοι gr. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με σαφή αναφορά στην πηγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: