Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Φυτοπροστασία – Μελισσοκομία, ανταγωνιστικοί ή συγκλίνοντες κλάδοι της γεωπονικής επιστήμης;


H Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Φυτοπροστασία – Μελισσοκομία, ανταγωνιστικοί ή συγκλίνοντες κλάδοι της γεωπονικής επιστήμης;».

Η ημερίδα θα γίνει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012, ώρα 10:00 πρωινή και σ’ αυτήν προβλέπεται να συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της Μελισσοκομίας, Φυτοπροστασίας αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το αντικείμενο της φετινής ημερίδας θα είναι ουσιαστικά η διερεύνηση τρόπων και καθορισμός δράσεων με στόχο την προστασία των μελισσών αλλά και όλων των άλλων ωφέλιμων εντόμων από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Προς τη κατεύθυνση αυτή αφ’ ενός θα παρουσιαστούν ερευνητικά αποτελέσματα της επίδρασης των νεονικοτινοειδών στις μέλισσες. Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη καθώς η χώρα μας βρίσκεται σε φάση νομοθετικής εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό Νόμο Πλαίσιο 128/2009. Οι αρχές που θα καθοριστούν σε αυτή τη φάση θα επηρεάσουν άμεσα την μελλοντική άσκηση της μελισσοκομίας, αλλά ίσως ακόμη πιο σημαντικό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών ιδιαίτερα περιοχών της χώρας, με άμεσες συνέπειες στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας περιλαμβάνει:
1η Συνεδρία: Αλληλεπίδραση των κλάδων Φυτοπροστασίας και Μελισσοκομίας

§ Η Φυτοπροστασία στην Ελλάδα
§ Η προσφορά της μέλισσας στον άνθρωπο και το περιβάλλον
§ Επίδραση των χρησιμοποιούμενων φυτοπροστατευτικών ουσιών στη φυσιολογική ανάπτυξη και παραγωγικότητα των μελισσών
§ Επίδραση της χρήσης των φυτοπροστατευτικών ουσιών σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες (έντομα μη στόχοι, νερό, χώμα)

2η Συνεδρία: Νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία έγκρισης των φυτοπροστατευτικών ουσιών, Ελληνική – Κοινοτική.

§ Υφιστάμενη νομοθεσία ελληνική και ευρωπαϊκή – σχέδια νόμων
§ Προτάσεις και παρεμβάσεις για την βελτίωσή της διαδικασίας έγκρισης
§ Η εμπειρία άλλων κρατών

Περισσότερα στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας σχετικά με την ημερίδα.

Ελπίζουμε να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση και να συμμετάσχετε στην ημερίδα της Εταιρείας.Δεν υπάρχουν σχόλια: